Levensfilosofie

Soms zie ik Budo als een “laboratorium” van het leven. In een laboratorium kun je experimenteren, maak je fouten dan is dat niet zo erg. Fouten zijn er namelijk om van te leren en deze te kunnen herstellen. Daarom kies je een werkplaats in een laboratorium.

In dit laboratorium van het leven word kracht beoefend, de wil en het vertrouwen die je opbouwt en in je gewone leven nodig hebt. Zoals een junk kracht mist om clean te worden, zo mist een pscychiatrisch patient misschien de kracht om zijn medicatie te minimaliseren of zelfs uit de inrichting te komen. Als zo’n persoon zich in een dojo terugtrekt en de benodigde krachten tijdens de budo beoefening ontwikkelt, kan hij de opgebouwde kracht op zijn dagelijkse leven projekteren.

Als ik om mij heen kijk, dan zie ik dat de meeste mensen die budo (gaan) beoefenen dit niet doen vanuit een bepaalde noodzaak. Hoewel budo fysiek, sociaal en leuk is om te doen wordt maar door weinig de werkelijke kracht van budo onderkent of zelfs aangewend.

Iedereen die op de een of andere manier met een probleem zit zou een dojo in kunnen stappen. Elk mens heeft zijn eigen verlangens en waarden. De beslissing dat hij trouw wilt zijn aan een liefdespartner of ten koste van alles eerlijk wilt blijven is een mooi streven. Echter dit kan je wel besluiten maar de verleiding is en blijft altijd groot om dit streven niet te kunnen handhaven. Misschien is deze verleiding groter dan je wilskracht.

Je wilt trouw zijn en ontmoet een ander waarbij je heel veel ervaart. Hij/zij raakt je diep van binnen en de verleiding kan zo groot worden dat je ontrouw zult zijn. Als je dat kunt accepteren is er niets aan de hand. Wil je ondanks alles de kracht behouden of opbouwen die nodig is om de verleiding te (blijven) weerstaan trek dan je tobok aan en ga zwaar trainen.

Wanneer je met behulp van je budotraining lichamelijke kracht opbouwt, verzamel je ook geestelijke kracht op. Dit omdat er voor het doorbreken van bepaalde lichamelijke krachtbarrieres geestelijke kracht nodig is. Kun je in het begin slechts 5 keer opdrukken, nog maar 15 sit up en 1 minuut touwtje springen… na een half jaar lach je hier hard om en zie je de innerlijke groei!

Om dit te bereiken is doorzettingsvermogen, motivatie en inspiratie nodig. Als je na een half jaar budo confronteerd met dezelfde verleidingen kun je ze beter weerstaan. Daarom is budo het laboratorium van het leven. Je experimenteerd met je kracht. Falen mag.. hierdoor kun je juist eigen (on)mogelijkheden en uitersten ontdekken. Dojo fouten zijn niet defenitief. Fouten in je dagelijkse leven kunnen wel eventuele onherstelbare gevolgen hebben. Zo is budo dus niet een kunst die jou bevindt, maar wordt een levenslust van binnenuit.

Bart Stokhof