Reglementen

10 Geboden voor een Taekwondoka

1 Een goede leerling zal zich nooit aan studie ontrekken en is bereid om overal en op elk tijdstip te leren. Dit is het geheim van “Wetenschap”.
2 Taekwondo staat voor een positieve ontwikkeling van je fysieke lichaam en geest met als doel jezelf te ontwikkelen en die te vormen in een richting waarbij discipline, wil en liefde als speerpunten staan.
3 Geef altijd een goed voorbeeld voor leerlingen met een lagere graad, het is normaal dat zij de hoger gegradueerde willen evenaren.
4 Blijf altijd eerlijk, lever geen kritiek op de leraar of op de Taekwondo trainingsmethoden.
5 Als de leraar een techniek onderricht, oefen deze techniek dan tot dat het een “gewoonte” wordt.
6 Bedenk dat het gedrag en de houding van een leerling buiten de Do-jang een blaam kan werpen op het Taekwondo en ook op de leraar.
7 Als een leerling een techniek overneemt uit een andere Do-jang en de eigen leraar keurt deze techniek af, dan moet de leerling met de betreffende techniek onmiddellijk stoppen en deze dan alleen oefenen in de Do-jang waar deze werd geleerd.
8 Ga nooit met jouw mening tegen de leraar in. Indien de leerling met de leraar van mening verschilt, moet de leerling de aanwijzing van de leraar opvolgen en na afloop van de les de betreffende zaak bespreken.
9 Een leerling moet altijd enthousiast de technieken oefenen en er vragen over durven stellen.
10 Beschaam niet het in jou gestelde vertrouwen.

12 Principes van Taekwondo technieken

1 Elke beweging zou bedoeld moeten zijn om maximale kracht te produceren, in overeenstemming met wetenschappelijke formules en met principes van kinetische energie.
2 De principes achter de technieken, zouden zo duidelijk moeten zijn, dat zelfs iemand die een leek is op Taekwondo gebied, kan onderscheiden welke technieken wel of niet correct worden uitgevoerd.
3 De afstand en hoek van elke beweging moeten exact gedefinieerd zijn, om efficient iedere aanval en verdediging te verkrijgen.
4 Het doel en de methodiek van elke beweging moeten duidelijk en simpel zijn, om het lesgeven en het onderwijzen te vergemakkelijken.
5 Rationele (logische) technieken moeten worden ontwikkeld, teneinde een ieder, jong of oud, man of vrouw te kunnen laten delen in de mogelijkheden die het Taekwondo biedt.
6 Correcte ademhalingstechnieken moeten worden beoefend om de snelheid van iedere beweging te verhogen en vermoeidheid te reduceren.
7 Elk willekeurig vitaal punt van het lichaam moet aangevallen kunnen worden en tegen iedere variatie van een aanval moet men zich kunnen verdedigen.
8 Elk aanvalswapen moet duidelijk gedefinieerd worden, en gebaseerd zijn op de structuur van het menselijk lichaam.
9 Elke beweging moet zonder moeite uitgevoerd kunnen worden, hierbij de leerling in staat stellend om Taekwondo als sport en als recreatievorm te beoefenen.
10 Speciale aandacht dient geschonken te worden aan het bevorderen van een goede gezondheid en het voorkomen van letsel.
11 Elke beweging moet harmonieus en vloeiend worden uitgevoerd, zodat Taekwondo esthetisch gezien een lust voor het oog is.
12 Elke beweging in de stijlvorm (Tul) moet de persooniijkheid en het spirituele karakter van de uitvoerende persoon en die, waarnaar de Tul genoemd is, benadrukken.

Naleving van deze basisprincipes dragen er zorg voor dat Taekwondo zich onderscheidt als Martial Arts, als esthetische kunst, als sport, en als wetenschap.