Contributie Chungmu

banner_contributieBeste leden,

Zoals iedereen weet kan een vereniging niet bestaan zonder leden. Deze leden zorgen ervoor dat een sportschool kan blijven voortbestaan mits zij voldoen aan de voorwaarden. Eén van de belangrijkste is en blijft het betalen van contributie! Chungmu heeft als “eigen” sportschool vrij hoge kosten en deze moeten dus gedekt worden.

Het is dus meer dan normaal dat als jij iets wilt leren en dit wordt gegeven hier een tegenactie tegenover staat, in dit geval dus contributie. Wil jij ook gewoon dat we onze deuren niet hoeven te sluiten, betaal dan gewoon maandelijks of jaarlijks je contributie en gun ons de tijd en moeite om jullie niet achterna te zitten voor iets wat van zelfsprekend zou moeten zijn!

We hopen dat deze boodschap voldoende duidelijk overkomt en dat we niet als een extra leraar nog achter jullie verplichtingen aan moeten. Hopende voldoende te hebben geinformeerd.

Voor betalingen:
contributie elke 1e van de maand zelf overschrijven, kijk onder lidmaatschap voor de kosten.

ING
Taekwon-do chung-mu
IBAN NL78INGB0005147473

O.v.v. naam lid en maand (zelf automatische overschrijven) of contant aan de bar .

Per half jaar en gezinskorting is mogelijk, na overleg.
mail naar verenigingchungmu@gmail.com

Alvast bedankt
Taekwon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *